Solstrøm

Vi kan prosjektere og levere komplette solcelleinstallasjon til bolig, hytte, landbruk og næringsbygg.

FS energi, leverer all dokumentasjon, og simulering i PV sol. Vi bruker Norsk festemateriell fra Lobas, som er Sintef sertifisert. Dette for å sikre en god montering i et klima med mye snø og vind.

Paneler og Inverter tilfredsstiller alle nødvendige normer. Vi har avtale med flere leverandører og de fleste har lager lokalt.

Vi har også gode løsninger på å kunne prioritere strømforbruk, før eventuell export, salg av strøm. Eksempel, en kan varme opp en ekstra varmtvannsbereder, hvis en har god produksjon, eller en akkumulator tank for gulvvarme., kan reguleres opp til seks trinn, kobles mot HAN utgang på strømmåler. En kan søke ENOVA om støtte til både sol anlegg og ekstra akkumulator tank.

Støtte fra Enova

Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Les mer her.