Landbruk

Godt samarbeid oppdragsgiver og entreprenør. Planlegging og gjennomføring med tanke på energi behov. I Landbruk, har vi god kompetanse på jording og krav til dette for å unngå korrosjon, galvanisk korrosjon. I samråd med utstyrsleverandører tilkobler vi alle systemer i moderne fjøs.

Nødstrømsaggregat med automatisk omkobling er blitt en vanlig det av en landbruks installasjon.

Vi leverer fordelingstavler som er tilpasset dette.