Næringsbygg

I samråd med kunde og oppdragsgiver avklarer vi behov og løsninger; dette gjelder for alle bygg, selv om behovene er ulike i forskjellige bygg. Om det er et landbruksverksted, vaskehall eller et kontor bygg, må belysning beregnes, ventilasjon må tilkobles og brannalarm må på plass.

Dette planlegger og gjennomfører vi.